ལས་ཀ

JH-ENG, DM, JV, IW, RY

work

OT

[2770] bya ba'am spyod pa/ ... bzo las/ ... zhing las/ ... 'brog las/ ... ar las/ ... lus ngag yid kyi las/ ... dge ba'i las/ ... mi dge ba'i las/ ... nyis las/ ... gsum las/ ... las chung phan che/ ... las med lhod sdod/ ... las mtshams bzhag pa/ ... mi mang las nyung/ ... las su che ba/ ... las ka 'byon po/ ... las ka khungs 'khyol/ ... las ka mi lcogs pa/ ... las ka rtsing po/ ...

DM

*. las ka dang so nam gyi byed phyogs thams cad... Zhi-byed Coll. V 439.3.

JV

matter, affair, thing, *, job, business, employment, function, service, task, undertaking, working, action, SA las, labor, dignity, rank, title

IW

*, job, matter, affair, thing, action, activity, karma, task

RY

profession; *, job, matter, affair, thing

ལས