ཤིག

JH-ENG

[imperative particle; connective particle; often untranslatable:] a; to loosen (knots)

JH-OE

{C}lice [with negative: free from lice]; corrupt; deficient; "louse!"

JH-T

bshig shig bshigs/ shigs/

JH-SKT

{C}yUkila

OT

[2841] 1.tha dad par 'jug pa'i 'jig pa'i skul tshig 2 ... .

1) mi dang sems can gyi khrag 'jib pa'i 'bu zhig ... shig dang sro ma/ ... shig bsal ba/ ... shig gi logs nas rgyus pa'i re ba/ ... shig la brgyab kyang gong ba'i phyi nang/ thog kha rgya che yang 'gro sa dbol ba/ ... 

2) sngar rgya gar gyi ring thung 'jal byed tshad gzhi'i nang gi ming zhig ste/ sro ma bdun la shig gcig zer/ ... 

3.rjes 'jug dang yang 'jug sa yig gi rjes su thob cing nges bzung med pa ston byed kyi tshig phrad cig ... sa ... dus skabs shig ... sa gnas shig ... rgyan gos khrod nas bab 'os shig kho la ster/ ... 

4.skul tshig gam smon tshig ston byed/ ... mchongs shig ... shing gshogs shig ... 'o na khyed rang 'dir cung zad cig bzhugs shig nga da lta rang 'ong gis byas nas/ yi ge de bla ma la phul/ ...

JH-EXT

སྒྲོན་མེརཟུངསིག

JH-EXE

hold [this] as a lamp

DM

lice. Lack of lice as sign of spiritual progress. Thondup, BM 399, etc. (also, Chang, Hundred Thousand Songs 466, 496). Gyatso, Apparitions 66, 226. T.-B. cognates, Beyer, CT Lang 86. Zhi-byed Coll. II 212.4. BA 674. Skal-ldan-rgya-mtsho wrote a beautiful dialogue between himself and his body lice, nits & fleas. Sujata, Dissert. For a story about the Sgom-chen and the flea, see Roesler in Facets 170-171.

JV

an, a, louse, destroy, be able, may you do well, SA 'jig pa, cig, imperative particle, a, one

IW

1) tha dad par 'jig pa! destroy!; 

2) louse and its eggs; 

2) Indian measure of distance = 7 sro ma; 

3) indefinite article = gcig; 

4) !; 

5) shift, move

RY

imp. of {'jig pa}; lice; louse, lice; [particle]. a measure of seven {sro ma} and a seventh of a {nas}