རང་བབ

OT

[2649] 1) rang gi gnas tshul/ ... gzugs stobs kyi rang bab/ ... 'khos ka'i rang bab/ ... 2) rang bzhin gyis babs pa'am lhung ba/ ... 'bras bu smin nas rang bab tu lhung ba/ ... 3) rang so'am rang 'jags/ ... spyod pa rang bab tu gnas pa/ ...

JV

natural state, automatically

IW

1) the way it is, [rest in] its natural state; 

2) naturally occurring; 

3) rang so/ self-pacified

RY

natural flow naturalness, [rest in the] natural state; [rest in the] natural state, natural flow naturalness

རངབབ