ཡང་ཡང

JH-ENG, JV, IW, RY

again and again

JH-SKT

{MSA}AbhIkSNya

OT

[2550] thengs mang ngam/ rgyun du/ ... brtag dpyad yang yang byed pa/ ... skul lcag yang yang gtong ba/ ... yang yang bsam blo gtong ba/ ... bsam blo yang yang ma btang na/ gtam bshad chu kha'i lbu bar 'gyur/ ...

JV, IW, RY

often

JV, IW, RY

over and over again

JV, RY

repeatedly

JV

*, *, incessant, *, frequently, quite *

RY

repeating; {yang yang 'chad pa} repeating lessons. time and again. *; *

ཡང