ཚིག་རྩུབ

JH-ENG

harsh speech

JH-SKT

paizunya

OT

[2272] gzhan gyi sems la phog thug che ba'i tshig ... tshig rtsub kho na bshad pas don mi 'grub/ ... tshig rtsub tsher ma dang mtshungs pa/ ...

JV

words that hurt, using harsh words, 1 of mi dge bcu, insults

IW

rough/ harsh/ abusive/ unpleasant words [gzhan gyi sems la phog thug che ba'i tshig [def. {gzhan gyi snying la mi 'thad pa'i tshig ngan pa smra ba} TSE]

RY

harsh talk. harsh words, unpleasant speech. [def. {gzhan gyi snying la mi 'thad pa'i tshig ngan pa smra ba}

ཚིགརྩུབ