ཡུན་རིང

JH-ENG

[period-long]; long time; long duration

JH-OE

{C}for (so) long

JH-SKT, YOGA

cira

JH-SKT

{C,MSA}*; {MV}Ayatatva

OT

[2585] དུས་ཡུན་རིང་པོ/ ... lam thag ring na rta shugs shes/ yun ring gshibs na mi rgyus lon/ ...

JV

eternal, perpetual, forever, long time, long time, long-lasting

IW

long [period of] time/ term, slowly, prolonged, protracted

RY

slowly, long period of time. for a long time

ཡུནརིང