ཚང་བ

JH-ENG

complete; full; entire

JH-SKT

{MSA}ma tshang ba = vikala; {MSA}vaikalya

OT

[2251] (tha mi dad pa) grangs ma chad pa dang/ sne 'dzoms pa/ ... mthun rkyen kun tshang ba/ ... gang dgos ma tshang ba med pa/ ... ngan dgu tshang ba/ ...

JH-C

Should ex. 2 be here ?? {T}

YOGA

sakala. samagra

JV

enough, comprise, be complete, full, entire,, contained

IW

(tha mi dad pa grangs ma chad pa dang, sne 'dzoms pa,//mthun rkyen kun tshang ba,//gang dgos ma tshang ba med pa,//ngan dgu tshang ba

RB, RY

(to be) complete/ whole

RY

{tshang ba, tshang ba, tshang ba} intr. v.; *. dbang po tshang ba - unimpaired sense faculties. possession of all. ma tshang ba - incomplete

ཚང