སྲེ་བ

OT

[2985]  ཐ་དད་པ bsres pa/ bsre ba/ sres// spel ba'am 'dre bar byed pa/ ... nya nyung mnyam bsre/ ... 'o ma'i nang chu bsres pa/ ... cha gnyis sre ba/ ... skad cha'i nang la rdzun bsres/ bzang po'i nang la ngan bsres/ ...

JV

attunement a shrub, to mix with, mingle, admix, add, add up, cast up, sum up, shrub, SA འདྲེ་བ

IW

(tha dad pa bsres pa, bsre ba, sres, increase, mix, blend

RY

to take to heart; {sre ba, bsres pa, bsre ba, sres} trans. v

སྲེ་