སྣང་བ་བཞི

OT

[1591] gsang sngags rdzogs pa chen po'i lam nyams su blangs pa las thob pa'i slob lam nas mi slob lam bar gyi lam gyi snang ba ste/ chos nyid mngon sum gyi snang ba/ nyams snang gong 'phel gyi snang ba/ rig pa tshad phebs kyi snang ba/ chos zad blo 'das kyi snang ba rnams so/ ...

DM

Klong Yangs las / 'bras bu snang bzhi rim shar nas // gdeng bzhi dag gis chos zad de // zag bcas mi snang zla bdun na // 'ja' 'od lhag med grub pa'o. Mkhyen-rab-rgya-mtsho 1557 238.1. chos nyid mngon sum gyi snang ba // nyams gong 'phel gyi snang ba // rig pa tshad phebs kyi snang ba // chos nyid zad pa'i snang ba. Ibid. 523.6. see article by G. L. Dargyay in Tibetan Studies (ed. M Brauen & P Kvaerne: 1978). Sky Dancer 208 (n. 28). See snang bzhi, below.

JV

4 visions (direct, increase, perfection, dissolution), SA སྣང་བཞི, 4 visions, 4 stages in the progress of the practice of integration of the light of thod rgal, SA chos nyid mngon sum gyi snang ba, nyams snang gong 'phel gyi snang ba, rig pa tshad phebs, chos nyid zad chen po'i snang ba, four visions

IW

four visionary appearances. the four appearances/ visions. the four appearances/ visions: 

1) {chos nyid mngon sum}; 

2) {nyams gong 'phel} 

3) {rig pa chad phebs} 

4) {chos nyid zad pa]. four visionary appearances [The visionary appearance of the direct perception of reality {chos nyid mngon sum gi snang ba} the visionary appearance of ever-increasing contemplative experience {nyams gong 'phel ba'i snang ba} the visionary appearance of reaching the limit of awareness {rig pa tshad phebs kyi snang ba} and the visionary appearance of the cessation of clinging to reality {chos nyid du 'dzin pa zad pa'i snang ba} [gd] gsang sngags rdzogs pa chen po'i lam nyams su blangs pa las thob pa'i slob lam nas mi slob lam bar gyi lam gyi snang ba ste, chos nyid mngon sum gyi snang ba, nyams snang gong 'phel gyi snang ba, rig pa tshad phebs kyi snang ba, chos zad blo 'das kyi snang ba rnams so]

RB

four visions*

RY

Four visions. Four stages in Dzogchen practice: manifest dharmata, increased experience, awareness reaching fullness, and exhaustion of concepts and phenomena. the four visions. four visions; snang ba bzhi - 

1) {chos nyid mngon sum}. 

2) {nyams snang gong 'phel} 

3) {rig pa chad phebs} 

4) {chos nyid zad pa} four visionary appearances. The visionary appearance of the direct perception of reality {chos nyid mngon sum gi snang ba} the visionary appearance of ever-increasing contemplative experience {nyams gong 'phel ba'i snang ba} the visionary appearance of reaching the limit of awareness {rig pa tshad phebs kyi snang ba} and the visionary appearance of the cessation of clinging to reality {chos nyid du 'dzin pa zad pa'i snang ba}

སྣང་བབཞི