སམ

OT

[2918] 1.ming mtha' sa'i rjes su sbyor ba'i 'byed sdud kyi sgra'i rkyen zhig ... sa ... stobs shugs sam lag rtsal/ ... rlung ngam/ mkhris sam/ bad kan/ ... 2.ming mtha' sa'i rjes su sbyor ba'i 'byed sdud kyi sgra'i rkyen zhig ... sa ... khyed rang sku rkyang phebs nus sam mi nus/ ... pha mes bu mo ma mjal yun ring song/ bu mo snang sa sku khams bde lags sam/ ...

JV

or (question mark)

IW

1) or; 

2) ?