རྙེད་བཀུར

OT

[993] rnyed pa dang bkur sti ste/ nor rdzas 'bul mtshon dang/ bkur sti gus 'dud/ ...

JV

riches and honor

IW, RY

gain and esteem

RY

personal gain or honor. honor and gain; *

རྙེདབཀུར