རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ

RY

Thirty Seven-fold Practice of a Bodhisattva, by Ngulchu Tokmey Zangpo. rgyal ba'i sras kyi lag len so bdun ma; text by rgyal sras thogs med bzang po dpal - 1295-1369

རྒྱལ་སྲསལག་ལེནསོ་བདུན