རིན

OT

[2695] 'os pa/ ... dka' las brgyab kyang rgyag rin chog song/ ... rtswa thang chung drags nas nor phyugs mang pos za rin mi 'dug ...

JV

price, value, charge

IW

price, value, worth

RY

price, fee'; value/ riches; price, value; price, value/ riches