འཚོགས

OT

[2330] 1) gsog pa'i don du go ba'i 'tshag pa'i skul tshig 

2) 'tshog pa'i skul tshig

JV

to assemble, convene, hold a meeting

IW

[p tshogs],, gather[!], assemble, hold a meeting

RY

to join, gather together; imp. of  འཚོག་པ; 

imp. of  འཚག་པ; assembled