འཕྲལ་བདེ

OT

[1791] 1) gnas skabs bde ba/ ... 2) kha tsha dgos gtugs kyi mkho bed spyod bde/ ... rgyu dngos mkho 'don las khungs nas dus thog so sor gang dgos kyi yo byad 'don gtong 'phral bde yong ba gyis/ ...

JV

present comfort

IW

1) temporary happiness; 2) caretaker/ steward (/ [kha tsa dgos gtugs kyi mkho bed spyod bde, of necessities like food and clothing bringing them forth as needed, so producing incidental comfort/ happiness.]

འཕྲལབདེ