འདི་སྐད

OT

[1395] 'di lta bu'i gtam mam 'di lta bu zer/ ... 'di skad bdag gis thos pa/ ... skabs der ngas 'di skad ces dris pa yin/ ... rgyas pa'i tshig gis zhu ba 'di skad do/ ... khos de skad dris na khyod kyis lan 'di skad gdab par bya/ ...

JV

speaking these words, thus, accordingly

IW

thus/ these [words]

RY

these, thus. in these words

འདིསྐད