ཟབ་མོ

JH-ENG, JV, IW, RB, RY

profound

JH-ENG

deep; *

JH-OE

{C}depth; profundity

JH-SKT, YOGA

gambhIra

JH-SKT

{LCh,L,C,MSA}*; {C,MSA}gAmbhIrya; {MSA}gabhIra

OT

[2452] ... 

1) གཏིང་རིང་པོ/ ... དོངཟབ་མོ/ ... ཆུཟབ་མོ/ ... བརྩེ་དུངཟབ་མོ/ ... རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབཀྱིརྒྱ་མཚོ་ེན་མོ/ ... 

2) rtogs dka' ba/ ... don zab mo/ ... dgongs pa zab mo/ ... blo rig. [2453] ... 

3) phra zhib/ ... zab mo'i stong pa nyid/ ... thabs lam zab mo/ ... rgya che zhing gting zab pa/ ... 4) spus legs pa'am/ dag cing gtsang ba/ ... dar zab/ ... gos zab/ ...

JV

*, deep, insight, deep condition

IW

1) deep; 

2) * /hard to understand; 

3) fine, thin, subtle, exact, detailed, lengthy; 

4) good quality, pure. deep, *, thorough. 

1) deep; 

2) * /hard to understand; 

3) ཕྲ་ཞིབ; 

4) good quality, pure [dar zab,//gos zab,]. 

1) deep; 

2) * /hard to understand; 

3) ཕྲ་ཞིབ; 

4) good quality, pure [R]

RY

deep, *, profundity. deepness

ཟབ