ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ

OT

[2273] tshig su bcad pa ste/ tshigs bcad re re la rgya gar gyi yi ge brgyad bzhi sum cu rtsa gnyis dang bod kyi ni tsheg bar nyi shu rtsa brgyad yod do/ ...

IW

put into verse lines, poetry

RY

put into verse lines, [Syn {tshigs su bcad pa} poetry]

ཚིག་ལེའུ བྱས་པ