ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ

OT

[2188] bod kyi dge lugs pa'i grub mtha' srol gtod pa po yin zhing/ rab byung drug pa'i me bya lor mdo smad tsong kha'i yul du 'khrungs/ khong gi yab la ta dben rgyal rabs kyi dus su ta ra kha che zhes pa'i go gnas thob/ rang lo bdun la rab tu byung ba dang/ bcu drug la dbus su phebs/ rig gnas dang bka' pod lnga sogs la thos bsam sgom gsum dang/ mdo sngags kyi bstan pa la dag ther nan tan mdzad/ zhal slob shAkya ye shes tA ming rgyal po'i drung du sku tshab tu btang/ de nas shAkya ye shes la byams chen chos rje zhes pa'i 'ja' sa byung ste rgya bod dbar gyi 'brel lam dam po tshugs/ sa glang lor lha ldan smon lam chen mo btsugs/ dga' ldan dang bde chen gsang sngags mkhar phyag btab/ ser 'bras dang rgyud grwa stod smad 'dzugs pa'i bkod pa mdzad/ lam rim dang sngags rim sogs legs bshad kyi gsung rtsom rgya cher spel/ rgyal tshab rje dang/ mkhas grub rje/ dge 'dun grub sogs slob ma mang du bskrun/ ...

IW

{tsong kha pa blo bzang grags pa [bod kyi dge lugs pa'i grub mtha' srol gtod pa po yin zhing, rab byung drug pa'i me bya lor mdo smad tsong kha'i yul du 'khrungs, khong gi yab la ta dben rgyal rabs kyi dus su ta ra kha che zhes pa'i go gnas thob, rang lo bdun la rab tu byung ba dang, bcu drug la dbus su phebs, rig gnas dang bka' pod lnga sogs la thos bsam sgom gsum dang, mdo sngags kyi bstan pa la dag ther nan tan mdzad, zhal slob sh'akya ye shes t' ming rgyal po'i drung du sku tsab tu btang, de nas sh'akya ye shes la byams chen chos rje zhes pa'i 'ja' sa byung ste rgya bod dbar gyi 'brel lam dam po tsugs, sa glang lor lha ldan smon lam chen mo btsugs, dga' ldan dang bde chen gsang sngags mkhar phyag btab, ser 'bras dang rgyud grva stod smad 'dzugs pa'i bkod pa mdzad, lam rim dang sngags rim sogs legs bshad kyi gsung rtsom rgya cher spel, rgyal tsab rje dang, mkhas grub rje, dge 'dun grub sogs slob ma mang du bskrun]. {tsong kha pa blo bzang grags pa} [bod kyi dge lugs pa'i grub mtha' srol gtod pa po yin zhing, rab byung drug pa'i me bya lor mdo smad tsong kha'i yul du 'khrungs, khong gi yab la ta dben rgyal rabs kyi dus su ta ra kha che zhes pa'i go gnas thob, rang lo bdun la rab tu byung ba dang, bcu drug la dbus su phebs, rig gnas dang bka' pod lnga sogs la thos bsam sgom gsum dang, mdo sngags kyi bstan pa la dag ther nan tan mdzad, zhal slob sh'akya ye shes t' ming rgyal po'i drung du sku tsab tu btang, de nas sh'akya ye shes la byams chen chos rje zhes pa'i 'ja' sa byung ste rgya bod dbar gyi 'brel lam dam po tsugs, sa glang lor lha ldan smon lam chen mo btsugs, dga' ldan dang bde chen gsang sngags mkhar phyag btab, ser 'bras dang rgyud grva stod smad 'dzugs pa'i bkod pa mdzad, lam rim dang sngags rim sogs legs bshad kyi gsung rtsom rgya cher spel, rgyal tsab rje dang, mkhas grub rje, dge 'dun grub sogs slob ma mang du bskrun

RY

(1357-1419). 1357-1419 - Tsongkhapa Lobzang Trakpa

ཙོང་ཁ་པབློ་བཟང་གྲགས་པ