མོ

JH-ENG

(1) female; woman; wife; feminine particle; she(2) particle indicating the end of a statement

JH-SKT

{LCh,MSA}strI

OT

[2106] ... 2) khas ldad rgyag tshul/ .... [2118] 1 ... .1) phywa/ ... mo rgyag mkhan gyis mo ma btab gong du bden pa bdar khul gyis mi la mgo skor gtong ba/ ... mo mkhan gyis mo phywa bzang 'tshub sna tshogs bshad pa nas rdzun gtam bzo ba/ ... 2) mo mtshon par byed pa'i bdag sgra zhig ... gnas mo/ ... bya mo/ ... 2. ma mthar sbyar rgyu slar bsdu'i phrad cig ... ma/ ... bden pa gnyis ni kun rdzob dang don dam mo/ ... 3.ming mthar 'jug pa'i ming gi cha shas shig ... dus yun ring mo/ ... slob grwa chen mo/ ... ltad mo/ ... nub mo/ ...

JV

casting dice, woman, lot, (feminine gender indicator), divination, prophecy, female, she, she, divination, SA lde'u 'phrul, phywa mo

IW

1) auspicious, mo divination [mo rgyag mkhan gyis mo ma btab gong du bden pa bdar khul gyis mi la mgo skor gtong ba; 

2) femine showing particle [bya mo]; 

3) terminative after MA; 

4) noun forming particle [ring mo, chen mo,//ltad mo,//nub mo]. 1) auspicious, mo divination/ prophesy [R]; 2) feminine particle, female, woman, she [R]; 3) terminative after MA; 4) noun forming particle [R]; 5) is [don ci mo: what is the meaning]. 1) auspicious, mo divination/ prophesy; 2) feminine particle, female, woman, she; 3) terminative after MA; 4) noun forming particle; 5) is

RB

lady of . . .

RY

the girl. lady, female, woman. 

2) divination, prophecy