མི་ཚེ

OT

[2078] mi'i srog rten bla tshe/ ... rang gi mi tshe don med stong zad du ma gtong/ ... mi tshe hril por 'byor med gral rim gyi gsar brje'i las don du 'thab rtsol byed pa/ ... khong tshos mi tshe gang por so nam las ka 'ba' zhig hur brtson byed pa/ ...

JV

life, life, lifetime

IW

a human life[time/ span]

RY

མི་ཚེནིཡུན་ཐུང་། life is so short!

life-span; human life; a human life / lifetime / lifespan

མིཚེ