མཛོད

JH-ENG, JV, IW, RB, RY

treasury

JH-ENG

verb: do; act; performnoun: deed; *adj.: beautiful; handsome; fine

JH-OE

{C}storehouse (of jewelry); sheath

JH-SKT

{C}koza; {C,MV}gaJja; {MSA}koSThAgAra; {MSA}garbha

OT

[2340] 1.mdzad pa'i skul tshig 2 ... .1) dngos rigs gsog 'jog gam 'jog sa'i yul/ ... bang mdzod/ ... shod mdzod/ ... tshig mdzod/ ... dpe mdzod khang/ ... phyag mdzod/ ... 

2) tshigs bcad rtsom tshul zhig ste/ brjod bya du ma dang ldan zhing gcod mtshams sna tshogs pa'i ngos nas sho lo ka dang/ bya tshig mang nyung nges gzung med pa'o/ ... 

3) (koSha'amkosha) ཆོས་མངོན་པ་མཛོད ...

JH-C

can refer to Vasubandhu's Treasury of Knowledge (abhidharma-koza)

JV

entreat, help, *, store, depositor, treasure chest, abhidharmakosa, do, SA མཛད་པ, depot, reservoir, the Fifth Series of Bon, the Treasury

IW

1) མཛད་པ! do, make [h]; 

2) way of composing verse brjod bya du ma dang ldan and gcod mtshams sna tshogs pa'i ngos nas sho lo ka &, bya tshig mang nyung nges gzung med pa'o; 

3) ཆོས་མངོན་པ་མཛོདAbhidharmakosha; 

4) *, store house, magazine, depository, strong-box, warehouse; 

5) source (tt))

RY

1) *, storehouse of jewelry, store-house, magazine, depository, strong-box, source; 

2) the Treasury of Abhidharma; the [Abhidharma]kosha. 

3) imp. of མཛད་པ


See: