མགོ་ལ་མེ་ཤོར

OT

[482] do gal chen po dang/ dza drag gam brel 'tshab chen po'i dpe/ ... da res kyi las don 'di mgo la me shor lta bu'i dza drag chen po la thug pas 'phral du legs sgrub byed dgos/ ... deng skabs dus sgo mgyogs po gtsang 'gro ba yin pas brel 'tshab che drags nas mgo la me shor kyang gsod long mi 'dug ...

IW

hair catching fire [do gal chen po dang, dza drag gam brel 'tshab chen po'i dpe,...Da res kyi las don 'di mgo la me shor lta bu'i dza drag chen po la thug pas 'phral du legs sgrub byed dgos,...Deng skabs dus sgo mgyogs po gtsang 'gro ba yin pas brel 'tshab che drags nas mgo la me shor kyang gsod long mi 'dug ..

མགོམེ་ཤོར