ནད

JH-ENG, JV, IW, RB, RY

disease

JH-ENG

*; illness; sickness

JH-SKT, YOGA

roga. vyAdhi

JH-SKT

{C,MSA}*; {C,MSA}*; {C}glAnya

OT

[1512] lus dang sems la gnod cing zug rngu 'byung ba'i sdug bsngal ba zhig ste/ nang gses su dbye na nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi dang/ stong dang rtsa gnyis sogs 'dren tshul mchis so/ ... cham nad phog pa/ ... rims nad 'go ba/ ... kha zas ma 'phrod pas pho nad langs/ ... rlung nad kyis gzer rgyag pa/ ... sems nad kyis mnar bas rig pa rnal du mi phab/ ...

YOGA

glAna. ruja. AbAdha. vyAdhita

JV

*, illness, sickness, plague, 

SA gzhan dbang sngon nad, kun brtas gdon nad, ltar snang 'phral nad, yongs grub tshe nad

IW

* [harming body and or mind w pain and sufferinge, div: nad rigs bzhi brgya rtza bzhi dang, stong dang rtza gnyis sogs] distemper, epidemic, humor. * * distemper, epidemic, humor

RY

*, illness, ailments, distemper, malady, sickness, epidemic diseases, ex. མི་ཕྱུགས of humans and animals, humor