ཐར་ལམ

JH-ENG

path of liberation; path of release

JH-SKT

mokSa-mArga

OT

[1153] 'khor ba las thar pa'i lam ste/ nges 'byung gi bsam pas zin pa'i lam/ ...

JV

way to freedom

IW

'khor ba las thar pa'i lam ste, nges 'byung gi bsam pas zin pa'i lam. = {ཐར་པའི་ལམ}. the path of liberation

RY

Syn {ཐར་པའི་ལམ} the path of liberation

ཐར ལམ