JH-ENG, JV, IW, RB, RY

I

JH-SKT

aham; Atman

OT

[638] bod yig gsal byed bzhi pa 'di'i nga ro 'don tshul la skye gnas mgrin pa sna dang bcas pa dang/ byed pa mgrin pa/ nang gi rtsol ba mgrin pa nang phrad dang/ phyi'i rtsol ba srog chung sgra ldan/ ... 1. 1) ming gzhi'i shin tu mo'i yi ge zhig ... 2) rjes 'jug mo tsam gyi yi ge zhig ... 3) grangs 'bor lnga bcu dang de'i gcig gnas rnams kyi bar du 'jug rgyu'i tshig phrad cig ... lnga bcu nga lnga/ ... lnga bcu nga dgu/ ... 2. bdag ... mi rgan po nga/ ... nga rgyal po srong btsan sgam po/ ... sang nyin 'gro mkhan nga kho na las med/ ... nga'i rgyus kho la yod/ kho'i rgyus nga la yod/ ... nga rgyu med rung pha ma'i gces phrug yin/ nga chos med rung bla ma'i sku bcar yin/ ...

JH-EXT

འི་ིག

JH-EXE

my words

YOGA

mama. asmAka. asmi

JV

*, me, number 4, stands for nga bcu in 50's, dissolution of all things, first person singular *, self, *, fifties particle

IW

1) NGA [bod yig gsal byed bzhi pa 'di'i nga ro 'don tshul la skye gnas mgrin pa sna dang bcas pa dang, byed pa mgrin pa, nang gi rtsol ba mgrin pa nang phrad dang, phyi'i rtsol ba srog chung sgra ldan]; 2) Ming gzhi'i shin tu mo'i yi ge zhig; 3) Rjes 'jug mo tsam gyi yi ge zhig; 4) *, me, we, us, ego; 5) 1 of the {'phags lam gyi yan lag brgyad} = the 8-fold noble path- [aham] ??? (6) numerical particle for 50s]. 1) NGA [bod yig gsal byed bzhi pa 'di'i nga ro 'don tshul la skye gnas mgrin pa sna dang bcas pa dang, byed pa mgrin pa, nang gi rtsol ba mgrin pa nang phrad dang, phyi'i rtsol ba srog chung sgra ldan]; 2) Ming gzhi'i shin tu mo'i yi ge zhig; 3) Rjes 'jug mo tsam gyi yi ge zhig; 4) *, me, we, us, ego; 5) 1 of the {'phags lam gyi yan lag brgyad} = the 8-fold noble path- [aham] ???; 2) numerical particle for 50s]. 1) NGA; 2) numerical particle for 50s]

RB

*/ me

RY

1) *, we, self, me, ego, myself; aham. 

2) numerical particle