གད་མོ

JH-ENG

laugh; laughter; laughing

OT

[347] bzhad gad/ ... gad mo bro ba/ ... gad mo slong ba/ ... gad mo 'byin du 'jug pa/ ... gad mo khra khra shor ba/ ... gad mo dbang med du shor ba/ ... kha ther ther byas nas gad mo dgod pa/ ... gzhan gyis gad mo rta gad ltar dgod pa mthong dus rang yang gad mo 'chor grabs byed pa/ ...

JV, IW, RY

laughter, laughing

JV

laugh, *, a laugh, laughing