ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན

OT

[16] sa skya paNDi ta'i mtshan dngos/ ...

IW

{kun dga' rgyal mtshan} [sa skya pandi ta'i mtshan dngos]

RY

1) Kunga Gyaltsen, the name of Sakya Pandita. 2) Kunga Gyaltsen, the name of first Trungpa tulku of Surmang {zur mang}. sa skya paN Di ta kun dga' rgyal mtshan - (1182-1251)